Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp

( Cập nhật lúc: 21/01/2020  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 103/QĐ-XPVPHC ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: 

Admin