Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật

( Cập nhật lúc: 11/01/2021  )

Chiều ngày 08/01, Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2020.

Ông Nông Quang Nhất – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Trưởng Khối thi đua KTKT năm 2020 phát biểu tại Hội nghị

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V.

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội với sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, ngay từ đầu năm, Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị thành viên Khối xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện đăng ký các danh hiệu thi đua, giao ước thi đua trong Khối. Để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng các Sở, ban, ngành trong Khối theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đã tổ chức Phát động phong trào thi đua năm 2020 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Trong năm, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Kinh tế - Kỹ thuật đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh năm 2020 khu vực công nghiệp ước đạt 435,310 tỷ đồng, tăng 5,81% so với cùng kỳ năm 2019. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.334,251 tỷ đồng, tăng 5,40% so với năm 2019. Tổng sản phẩm (GRDP) khu vực dịch vụ ước đạt 3.831,602 tỷ đồng, tăng 2,49% so với năm 2019.  Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 tăng 3,5% so với năm 2019, đạt 100% kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của UBND tinh giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực.

Tại hội nghị đã bình xét đơn vị tiêu biểu, xuất sắc, đề nghị khen thưởng năm 2020, cụ thể: Đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Sở Nông nghiệp và PTNT; đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các đơn vị: Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Công thương, Sở Xây dựng.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông làm trưởng Khối, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể làm phó trưởng Khối năm 2021./.

Nông Nguyệt