Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý

( Cập nhật lúc: 12/04/2023  )

Ngày 04 tháng 4 năm 2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1343/QĐ-BNN-VP về công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại Quyết định đã công bố 61 TTHC cấp Trung ương, 26 TTHC cấp tỉnh, 4 TTHC cấp huyện.

Chi tiết tại đây: Quyết định 1343 của Bộ NN công bố TTHC nội bộ giữa các CQHCNN.pdf

Dương Thêm