Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ động phòng dịch cho đàn vật nuôi năm 2023

( Cập nhật lúc: 06/03/2023  )

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, theo chỉ đạo trong Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành theo Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 31/01/2023.

Với mục tiêu tiêm phòng định kỳ đợt 1 năm 2023 đạt 39.200 liều vắc xin dại chó, mèo, đạt trên 80% tổng đàn so với diện tiêm đối với các loại vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò và Lở mồm long móng gia súc và các bệnh truyền nhiễm khác như Viêm da nổi cục trên trâu, bò. 

 

 

 Tiêm phòng vắc xin Dại tại một số điểm của thành phố Bắc Kạn

Từ ngày 01/3/2023 tại nhiều địa phương đã triển khai đồng loạt tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, chỉ đạo, huy động các ban, ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động người dân chủ động tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Để đáp ứng yêu cầu, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chuẩn bị đầy đủ các loại vắc xin, cung cấp cho các huyện, thành phố triển khai tiêm phòng các loại vắc xin như: Tụ huyết trùng trâu, bò, Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục và vắc xin Dại chó, mèo. Dự kiến tiêm phòng đợt 1 năm 2023 từ ngày 01/3/2023 đến ngày 24/4/2023, từ ngày 25/4/2023 đến ngày 10/5/2023 các huyện, thành phố rà soát và tiêm bổ sung./.

Nông Quang Hải