Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng tải Quyết định Ban hành Hướng dẫn phòng, chống đói, rét cho vật nuôi (số 458/QĐ-CN-MTCN ngày 08/12/2022 của Cục Chăn nuôi)

( Cập nhật lúc: 08/12/2022  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải số Quyết định số 458/QĐ-CN-MTCN ngày 08/12/2022 của Cục Chăn nuôi Ban hành Hướng dẫn phòng, chống đói, rét cho vật nuôi, cụ thể như sau:

Tải về tại đây:QD BAN HANH HUONG DAN PHONG DOI DOI RET CHO VAT NUOI CCN.pdf

Admin