Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại

( Cập nhật lúc: 01/12/2022  )

Nhằm chủ động phòng, chống bệnh Dại phát sinh trên địa bàn huyện, hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Ngày 29/11/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 8038/UBND-NNTNMT về việc tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật. Theo đó yêu cầu:

 

Các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố: Tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y, Chỉ thị số 5804/CT-BNN-TY ngày 06/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại động vật, Văn bản số 6078/UBND-NNTNMT ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh.

 

Sở Nông nghiệp và PTNT: Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh tại cơ sở, hướng dẫn công tác quản lý tổng đàn, tiêm phòng vắc xin, cung cấp đầy đủ vắc xin, thuốc khử trùng cho các huyện, thành phố tổ chức tiêm phòng theo quy định.

Sở Y tế: chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành y tế tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây từ động vật sang người như bệnh Dại; chủ động tư vẫn tiêm phòng, cung ứng đầy đủ vắc xin phòng Dại cho người bị chó, mèo cắn, người có nguy cơ cao bị phơi nhiễm với bệnh Dại.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài PTTH: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền và bệnh Dại; truyền thông về nguy cơ dịch bệnh Dại, các biện pháp phòng, chống bệnh Dại để người dân hiểu rõ sự nguy hiểm của bệnh Dại, chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

UBND các huyện, thành phố: Triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống bệnh Dại động vật theo Chỉ thị số 5804/CT-BNN-TY ngày 06/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Văn bản số 6078/UBND-NNTNMT ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn, Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND Bắc Kạn về phê duyệt “ Chương trình phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2022-2030”.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn thống kê và báo cáo chính xác tổng đàn chó và số hộ nuôi chó, hướng dẫn chủ hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, chấp hành việc xích, nhốt, khi cho chó ra đường, nơi công cộng phải đeo rọ mõn theo quy định; lập sổ theo dõi hộ nuôi chó và số chó nuôi trong từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc xin Dại.

Tổ chức tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo đảm bảo tỷ lệ trên 90% trong diện tiêm phòng đối với vùng có dịch và trên 80% trong diện tiêm phòng đối với vùng bị uy hiếp; đối với các địa phương còn lại tổ chức tiêm phòng bổ sung vắc xin Dại, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 70% so với diện tiêm phòng.

Tiến hành theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn chó, khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp người bị chó, mèo mắc bệnh Dại hoặc nghi mắc bệnh Dại cắn, chỉ đạo cơ quan thú y, cơ quan y tế và các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh theo quy định.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống truyền thanh cơ sở về tính chất, mức độ nguy hiểm của bệnh Dại, nguy cơ dịch phát sinh và lây lan và các biện pháp phòng, tránh; nâng cao trách nhiệm của người nuôi chó, mèo đối với cộng đồng và nhận thức của người dân để tích cực tham gia phòng, chống bệnh Dại./.

Hồng Chiêm