Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai quyết liệt, cồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

( Cập nhật lúc: 19/12/2019  )

Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7074/UBND-KTTCKT gửi các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

 Người dân xã Cao Tân, huyện Pác Nặm chủ động phun thuốc tiêu độc khử trùng cho đàn gia súc (ảnh tư liệu)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp chống bệnh gia súc, gia cầm; phối hợp với các địa phương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và đề xuất Cục Thú y phân tích chuyên sâu, xác định chính xác type, chủng vi rút LMLM gây bệnh để làm căn cứ lựa chọn chủng loại vắc xin phù hợp; triển khai các giải pháp khoanh vùng, ngăn chặn bệnh cúm gia cầm, hạn chế không để lây lan ra các địa bàn khác; cử cán bộ chuyên môn đến các xã nguy cơ cao về dịch bệnh để hướng dẫn, đôn đốc thực hiện phòng chống dịch bệnh.

Các Sở, ngành liên quan khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay công tác giám sát chặt chẽ bệnh Cúm trên người và đề phòng dịch Cúm gia cầm lây lan sang người, đặc biệt là các cá nhân tham gia công tác chống dịch hoặc tiếp xúc trực tiếp với gia cầm bệnh tại các vùng dịch, vùng có nguy cơ cao; tăng cường công tác giám sát, quan trắc môi trường tại các địa điểm chôn lấp, tiêu hủy động vật mắc bệnh trên địa bàn. Hướng dẫn các địa phương xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần hạn chế phát tán, lây lan mầm bệnh. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tác hại, các biện pháp phòng, chốngdịch bệnh động vật, thường xuyên thưc hiện việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật đặc biệt đối với bệnh Dịch tả lợn Châu phi, bệnh Cúm gia cầm và bệnh Lở mồm long móng ở gia súc. Thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi: Đối với thôn có dịch phun 1-2 lần/ngày; các thôn giáp ranh thôn có dịch phun 3 ngày/lần; các thôn khác trong xã có dịch và các xã thuộc vùng đệm phun 1 lần/tuần.

Hồng Chiêm (tổng hợp)