Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện hướng dẫn Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho trang trại quy mô vừa, nhỏ và nông hộ.

( Cập nhật lúc: 30/11/2021  )

Ngày 11/11/2021, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết  định số 205/QĐ-CN-GVN công nhận quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho trang trại quy mô vừa, nhỏ và nông hộ.

Để chủ động trong công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong chăn nuôi lợn trang trại quy mô vừa, nhỏ và nông hộ. Nhằm đảm bảo công tác phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải  Quyết  định số 205/QĐ-CN-GVN, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: VB 674 CHI CUC CHAN NUOI VA THU Y.zip

Admin