Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Có 04 HTX đủ điều kiện để cấp xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn năm 2021

( Cập nhật lúc: 22/07/2021  )

Cùng với việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông sản theo hướng chất lượng và an toàn, ngành Nông nghiệp Bắc Kạn khuyến khích các cơ sở sản xuất liên kết với các nhà phân phối, chế biến và tiêu thụ sản phẩm để hình thành các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (TPAT). Đến nay, tỉnh đã hình thành được nhiều chuỗi cung ứng TPAT, góp phần tích cực thúc đẩy kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông sản của địa phương.

 Bí sấy dẻo của hợp tác xã Nhung Lũy đăng ký sản phẩm xác nhận chuỗi TPAT năm 2021

Đến thời điểm hiện nay có 21 cơ sở, 2 hợp tác xã thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đăng ký xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Nhằm thực hiện đúng các tiêu chí quy định tại Quyết định 3075/QĐBNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, trong các ngày từ 05-15/7/2021, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản tiến hành khảo sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, Chi cục đã lựa chọn 04 hợp tác xã đủ điều kiện để cấp xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, cụ thể như HTX Trần Phú đăng ký sản phẩm xác nhận chuỗi TPAT Thịt lợn đen bản địa Bắc Kạn; Hợp tác xã Nhung Lũy đăng ký sản phẩm Bí sấy dẻo; Hợp tác xã Hoàng Huynh đăng ký sản phẩm Mác mật khô; Hợp tác xã Giáo Hiệu đăng ký sản phẩm Trà bí đao.

Các hợp tác xã trên sẽ được hỗ trợ 100% chi phí phân tích mẫu, chi phí cấp tem truy xuất nguồn gốc, lôgô chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, đồng thời tự nguyện chấp hành tốt các quy định theo Quyết định 3075/QĐ-BNNQLCL ngày 20/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các hướng dẫn của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Bắc Kạn. Việc các cơ sở, hợp tác xã, các chuỗi cung ứng TPAT hình thành ngày càng nhiều sẽ góp phần thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông sản của địa phương./.

Hồng Chiêm