Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công chức, viên chức và người lao động Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 07/12/2021  )

Thực hiện Văn bản số 164-CV/TU ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện việc giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

 Ông Nguyễn Ngọc Cương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện Công đoàn cơ sở Nông nghiệp và PTNT trao kinh phí ủng hộ xã Quân Hà xây dựng NTM năm 2021

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT được giao nhiệm vụ giúp đỡ xã Quân Hà, huyện Bạch Thông xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2021, Sở ban hành Kế hoạch số 40/KH-SNN ngày 17/5/2021 về việc giúp đỡ xã Quân Hà, huyện Bạch Thông xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Công đoàn cơ sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 371/CĐCS ngày 20/9/2021 về việc phát động ủng hộ kinh phí giúp đỡ xã Quân Hà, huyện Bạch Thông xây dựng nông thôn mới, đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt, giao nhiệm vụ cho các đơn vị và vận động đảng viên, công chức, người lao động tích cực tham gia ủng hộ kinh phí với số tiền 25 triệu đồng.

 Đoàn viên Công đoàn và Đoàn thanh niên tham gia ngày công sửa Nhà văn hóa thôn Nà Ngàn

Ngoài ra, Chi đoàn Thanh niên Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi ra quân tình nguyện đóng góp công lao động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ xã Quân Hà sửa chữa mở rộng nhà họp thôn Nà Cà; đổ bê tông đường dân sinh thôn Nà Ngàn và hỗ trợ kinh phí cho tổ hợp tác nông nghiệp xã Quân Hà xây dựng sản phẩm Trà hoa đu đủ đực đạt chuẩn chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP).

Thông qua các hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới của Sở Nông nghiệp và PTNT đã góp phần giúp đảng viên, công chức và người lao động hiểu được ý nghĩa của chương trình và nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong tham gia xây dựng nông thôn mới./.

Hà Đức Mạnh