Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM)

( Cập nhật lúc: 17/06/2021  )

Ngày 15/6/2021, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Dự Hội nghị có các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố; phòng Kinh tế thành phố; đồng chí Quách Đăng Quý, Phó Chánh Văn phòng NTM chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt ý kiến góp ý của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đối với hồ sơ và hiện trang thành phố Bắc Kạn; định hướng hoàn thiện các báo cáo thẩm tra, báo cáo và hồ sơ thành phố Bắc Kạn; đại diện UBND thành phố Bắc Kạn báo cáo tiến độ hoàn thành hồ sơ và chỉnh trang thực trạng tại xã Dương Quang và xã Nông Thượng; ý kiến phát biểu thảo luận của đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể.  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Quách Đăng Quý, Phó Chánh Văn phòng NTM đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND thành phố khẩn trương hoàn thiện các nội dung của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại Văn bản số 3363/BCĐ ngày 07/6/2021 đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, UBND thành phố Bắc Kạn tiếp thu, giải trình và khắc phục theo ý kiến góp ý của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, trong đó lưu ý đến giải pháp khắc phục về cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập của người dân, công tác vệ sinh và xây dựng cảnh quan môi trường, công tác quản lý chất thải…/.

Hồng Chiêm