Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT giúp đỡ xã Quân Hà xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 28/05/2021  )

Thực hiện Văn bản số 164-CV/TU ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tiếp tục giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ngày 17/5/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch số 40/KH-SNN về việc giúp đỡ xã Quân Hà, huyện Bạch Thông xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

 Người dân xã Quân Hà, huyện Bạch Thông góp sức xây dựng đường nông thôn mới (Ảnh tư liệu)

Xã Quân Hà cách trung tâm huyện Bạch Thông 10km về phía Nam, trên cơ sở sáp nhập xã Quân Bình và xã Hà Vị theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã có tổng diện tích đất tự nhiên 2.015,26 ha, trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 1.854,85 ha; đất phi nông nghiệp 130,10ha; đất chưa sử dụng 30,31ha. Tổng dân số có 4.068 nhân khẩu với 1.041 hộ, gồm 5 dân tộc (Kinh, Tày, Nùng, Dao, Hoa) sống phân bố tại 16 thôn, lực lượng trong độ tuổi lao động là 3.645 người.

Giao thông đi lại tương đối thuận lợi, hệ thống kênh mương được kiên cố hóa đạt 75%, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới nước chủ động là 235 ha, đạt 91,7%. Xã Quân Hà lấy phát triển sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi làm trọng tâm của phát triển kinh tế, trong những năm gần đây xã từng bước chuyển đổi cơ cấu từ cây trồng, vật nuôi có giá trị thấp sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao theo hướng hàng hóa như: cây ổi, chè, chăn nuôi lợn, gà thịt, cá,...phát triển cây dược liệu, cây lâm nghiệp thông qua việc trồng rừng phân tán, tổ chức khai thác các loại sản phẩm từ rừng trồng, thu nhập bình quân năm 2020 đạt 32 triệu đồng/người.

Qua rà soát thực trạng theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tính đến cuối năm 2020, xã Quân Hà đã đạt 14/19 tiêu chí, còn lại 05 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 về Giao thông, Tiêu chí số 5 về Trường học, Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, Tiêu chí số 10 về Thu nhập, Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm.

Với chức năng nhiệm vụ chuyên môn được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT phân công, giao các đơn vị trong ngành có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ xã Quân Hà thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới, trong đó tập trung thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để góp phần giúp xã Quân Hà hoàn thành và củng cố 05 tiêu chí là Thủy lợi (tiêu chí số 3) Thu nhập (tiêu chí số 10), Hộ nghèo (tiêu chí số 11), Tổ chức sản xuất (tiêu chí số 13), Môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí số 17). Xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước, trong đó chính người dân là chủ thể. Cùng với cơ chế, chính sách phù hợp của Đảng, Nhà nước hy vọng Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ nỗ lực cùng địa phương đưa xã Quân Hà hoàn thành các tiêu chí xã xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025./.

Hồng Chiêm