Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập mới 19 hợp tác xã nông nghiệp (HTX)

( Cập nhật lúc: 21/06/2021  )

Thời gian qua, kinh tế tập thể, HTX của tỉnh Bắc Kạn tương đối ổn định và tiếp tục phát triển; các HTX đã bảo đảm các dịch vụ cho thành viên, hộ gia đình; nhiều HTX nêu cao tinh thần tự chủ, chủ động khắc phục khó khăn, mở rộng sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vào sản xuất, năng suất và hiệu quả được nâng lên.

 HTX Yến Dương (Ba Bể) trồng lúa Nếp Tài theo tiêu chuẩn hữu cơ (Ảnh tư liệu năm 2020)

6 tháng đầu năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời hướng dẫn thành lập tổ hợp tác, HTX tại cơ sở, đến nay đã thành lập mới được 19 HTX, nâng tổng số HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 191, ngoài ra còn có 150 tổ hợp tác và 08 trang trại chăn nuôi.  

Được biết, trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy và nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả; ưu tiên hỗ trợ các HTX áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và các HTX có vai trò quan trọng trong chuỗi liên kết giá trị, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và giá trị thu nhập cho người dân, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hiện đại, bền vững./.

Hồng Chiêm