Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thể lệ cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

( Cập nhật lúc: 18/06/2019  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Thể lệ cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: THE LE CUOC THI BAO CHI VIET VE NTM.pdf

Admin