Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Khuyến nông triển khai các mô hình gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

( Cập nhật lúc: 12/04/2023  )

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp với đơn vị chức năng, các địa phương xây dựng các mô hình chuyển giao khoa học - kỹ thuật (KH-KT) cho bà con nông dân, góp phần tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi qua đó nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân.

Quý I năm 2023, Trung tâm Khuyến nông triển khai 06 mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật trên một số đối tượng cây trồng vật nuôi, cụ thể như: Mô hình luân canh ngô ngọt - lạc theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; mô hình thâm canh cây mơ trong thời kỳ kinh doanh gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm năm thứ 2; mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi) năm thứ 2; mô hình chăn nuôi thâm canh, vỗ béo bò thịt (giống bò lai) gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; mô hình nuôi cá lồng thương phẩm (cá Nheo Mỹ), nâng cao giá trị cho người nuôi thủy sản; mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây dược liệu (cây khôi nhung tía) và triển khai, thực hiện 02 đề tài khoa học theo nguồn kinh phí được giao. Việc xây dựng các mô hình sẽ giúp bà con nông dân cùng bàn bạc trao đổi những kinh nghiệm trong thực tế sản xuất, trở thành những hạt nhân tiêu biểu về hoạt động tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng những tiến bộ KH-KT, đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân.

 Mô hình tận dụng tiềm năng mặt nước trên sông và hồ chứa nuôi cá trong lồng bè tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể (Ảnh tư liệu)

Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục phối hợp với các địa phương xây dựng, triển khai hướng dẫn thực hiện chuyển đổi cây trồng đảm bảo đúng theo kế hoạch. Tiếp tục bố trí mô hình trình diễn, áp dụng tiến bộ KHKT theo phương pháp canh tác mới về giống, phân bón, công nghệ tưới tiết kiệm nước, cơ giới trong gieo trồng và thu hoạch để giảm chi phí, nâng cao thu nhập cho nông dân, đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo giúp nông dân tiếp cận và ứng dụng KHKT vào sản xuất./.

Hồng Chiêm