Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Bắc Kạn năm 2021

( Cập nhật lúc: 28/12/2021  )

Thực hiện văn bản số 2093/TCTL-NN ngày 15/11/2021 của Tổng cục Thủy lợi về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021 và văn bản số 7825/UBND-NNTNMT ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện văn bản số 2093/TCTL-NN ngày 15/11/2021 của Tổng cục Thủy lợi.

Sau khi tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 của các đơn vị thực hiện, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Bắc Kạn năm 2021 đạt được như sau:

Tải về tại đây: 

BAO CAO KET QUA CHUONG TRINH MO RONG QUY MO VE SINH NSNT.pdf

Biểu báo cáo năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn.docx

Admin