Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2022 và Kế hoạch trọng tâm năm 2023

( Cập nhật lúc: 16/12/2022  )

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (QLCLVTNN), an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản năm 2022 và kế hoạch trọng tâm năm 2023 nội dung như sau:

Tải về tại đây: BC 527 SNN.pdf

Admin