Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản

( Cập nhật lúc: 09/07/2019  )

Nhằm hạn chế các vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên rau, củ, thịt, đồng thời kiểm soát tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia; ô nhiễm vi sinh nhằm bảo đảm chất lượng nông sản khi lưu thông.

Vừa qua, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đoàn kiểm tra và lấy mẫu các cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản để kiểm tra tồn dư hóa chất tại Chợ thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn.

Đoàn kiểm tiến hành lấy 07 mẫu, trong đó 03 mẫu rau; 1 mẫu hoa quả, 1 mẫu ớt khô và 02 mẫu thịt để phân tích dư lượng kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản, chất kích thích tăng trưởng, chất cấm, chất vàng ô, chất Trichlorfon Các mẫu sẽ được Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản phân tích hàm lượng Protein thô theo tiêu chuẩn ngành 10TCN 860:2006,  phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng được ban hành trong Quyết định 4099/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/12/2006 của liên bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ về quy trình và tiêu chuẩn thức ăn chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Đoàn kiểm tra lấy mẫu các các cơ sở kinh doanh nông lâm

thủy sản tại chợ thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Kết quả của các mẫu sẽ gửi về Phòng nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Đồn, các cơ sở kinh doanh; phối hợp tuyên truyền từng bước thay đổi nhận thức của tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông, lâm, thủy sản đảm bảo an toàn, giá trị;hướng dẫn, khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã qua kiểm dịch, kiểm soát ATTP./.

Hồng Chiêm