Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cài đặt phần mềm Vrain để theo dõi lượng mưa

( Cập nhật lúc: 08/05/2020  )

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã lắp đặp và đưa vào sử dụng 31 trạm đo mưa tự động, dự kiến năm 2020 sẽ lắp đặt thêm 10 trạm, các trạm đo mưa tự động được lắp đặt vận hành và phát huy hiệu quả trong công tác cảnh báo thiên tai đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất.

 Mô hình hoạt động của trạm đo mưa tự động (ảnh minh họa)

 

 

 Thông tin điều hành 2 chiều và báo cáo dữ liệu đo mưa (ảnh minh họa)

Để thông tin cảnh báo sớm đến nhân dân, chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, ngày 7/5/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTTTKCN) ban hành văn bản số 852/SNN-CCTL về việc cài đặt phần mềm theo dõi lượng mưa của các trạm đo mưa tự động và chia sẻ, kết nối trang facebook phòng chống thiên tai gửi các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân cài đặt phần mền Vrain để theo dõi lượng mưa. Đồng thời, tiếp tục triển khai việc kết nối, chia sẻ trang “Thông tin phòng chống thiên tai Việt Nam”, đường linh: https://www.facebook.com/phongchongthientaivn/; trang “Thông tin phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, đường linh: https://www.facebook.com/thongtinphongchongthientaibackan.

Công tác đo mưa không chỉ có vai trò quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân, mà còn là vấn đề tiên quyết trong công tác phòng chống thiên tai. Do đó, cần được tiếp tục quan tâm, đầu tư lắp đặt để tăng cường mật độ các trạm đo mưa tự động, nhất là ở các địa phương trong tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, phục vụ công tác cảnh báo, dự báo, phòng ngừa thiên tai, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra cho người dân./.

Hồng Chiêm