Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tháng 8 Công tác Trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng

( Cập nhật lúc: 18/08/2020  )

Sở Nôngnghiệp và PTNT đăng tải báo cáo số 278/BCT-BVTV ngày 18/8/2020 của Chi cục Trồng trọt và BVTV về công tác Trồng trọt và sinh vật gây hại cây trồng như sau:

Tải về tại đây: BC THANG 8.2020 CONG TAC TTBVTV.pdf

Admin