Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ động theo dõi và phòng trừ châu chấu tre lưng vàng hại cây trồng

( Cập nhật lúc: 07/06/2023  )

Hiện tại châu chấu tre lưng vàng đang ở giai đoạn tuổi 5 - trưởng thành; mật độ châu chấu phổ biến 300 -500 con/m2, cao 700 -800 con/m2, cá biệt >1000 con/m2; gây hại trên rừng vầu, nứa với diện tích khoảng 87 ha tại các xã Thượng Quan, Thuần Mang, huyện Ngân Sơn...

Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ, hạn chế thấp nhất thiệt hại gây hại do châu chấu tre lưng vàng gây ra đối với cây trồng nông nghiệp, ngày 06/07/2023 Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng có Văn bản số 169 /TT,BVTV&QLCL đề nghị phòng Nông nghiệp các huyện, phòng Kinh tế thành phố, trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện và dân chủ phối hợp phát triển khai các biện pháp phòng trừ, tiêu diện châu chấu tre lưng vàng gây hại cây trồng.

 

 Châu chấu tre lưng vàng gây hại trên cây ngô tại xã Kim Hỷ (Na Rì)

 

 Nông dân diệt trừ châu chấu bằng máy phun khói
Nông Quang Hải