Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng tải thông tin cơ sở sản xuất giống cây trồng của Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Rau hoa quả, Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc

( Cập nhật lúc: 01/02/2023  )

Căn cứ Luật Trồng trọt; Căn cứ Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải thông tin  cơ sở sản xuất giống cây trồng của Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Rau hoa quả, Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc, chi tiết như sau:

-  Cơ sở sản xuất giống cây trồng của Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Rau hoa quả, Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc.

- Địa chỉ: Khu 9 - xã Phú Hộ - Thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ.

- Người đại diện hợp pháp: Hà Tiết Cung - Giám đốc Trung tâm.

- Điện thoại liên hệ: 0210.865.202/0355.288.118.

- Địa chỉ vườn ươm: Bản Chiêng - Đôn Phong - Bạch Thông - Bắc Kạn.

- Đối tượng sản xuất: Giống cây ăn quả, gồm

+ Cây mơ: Nhân giống bằng phương pháp ghép, mắt ghép khai thác từ cây đầu dòng tại xã Cao Kỳ - huyện Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn.

+ Cây cam: Nhân giống bằng phương pháp ghép, mắt ghép khai thác từ cây đầu dòng tại xã Dương Phong - huyện Bạch Thông - tỉnh Bắc Kạn.

Kèm theo văn bản số 01/MNPB-RHQ ngày 12/01/2023 của Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Rau hoa quả, Viện KHKTNLN miền núi phía Bắc về việc đề nghị đăng tải thông tin cơ sở sản xuất giống cây trồng

Tải về tại đây:VB 01 TRUNG TAM CNPT RAU HOA QUA.pdf

Admin