Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phương án quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ xuân năm 2023

( Cập nhật lúc: 07/02/2023  )

Để chủ động quản lý sinh vật gây hại (SVGH), bảo vệ an toàn cho sản xuất, đảm bảo năng suất, sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Phương án quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính  vụ xuân năm 2023 do Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh Bắc Kạn soạn thảo, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: PA QUAN LY DICH HAI.pdf

Admin