Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi cục Chăn nuôi và Thú y giúp đỡ xã Địa Linh xây dựng nông thôn mới

( Cập nhật lúc: 11/05/2020  )

Những năm qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phát động và phân công giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc tham gia phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” (NTM).

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch và quyết định phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và giúp đỡ xã Địa Linh xây dựng nông thôn mới. Nhiều việc làm cụ thể, thiết thực đã được các đơn vị triển khai trong quá trình đồng hành cùng các địa phương trong xây dựng các tiêu chí nông thôn mới.

Theo kế hoạch năm 2019-2020, Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y, hỗ trợ, hướng dẫn xã Địa Linh chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi theo hướng không tái đàn vật nuôi đang bị dịch bệnh, phát triển đa dạng các loại vật nuôi để nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn.

 Bí xanh thơm là một trong những cây trồng chính mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Địa Linh  

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động phối hợp với UBND xã Địa Linh, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Ba Bể khảo sát, đánh giá tình hình thực tế xây dựng NTM của địa phương để nắm những tiêu chí đã đạt, chưa đạt, các nội dung công việc cần hỗ trợ để xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện phù hợp với thực tế của địa phương. Qua khảo sát, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đăng ký giúp đỡ thực hiện tiêu chí số 11 về hộ nghèo và tiêu chí 17 về tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn về  kỹ thuật chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi để nâng cao năng lực và khả năng ứng phó khi có dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng môi trường sinh thái giúp ổn định sản xuất chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân với 50 đại biểu tham dự là đại diện các Hội, đoàn thể của xã, cán bộ phụ trách nông lâm nghiệp, cán bộ thú y xã, trưởng thôn và đại diện các hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã.

Trong năm 2019 về phát triển chăn nuôi, xã Địa Linh có tổng đàn trâu bò: 440 con đạt 72.2% KH, đàn lợn 3891 con đạt 129% KH, đàn gia cầm có 19735 con đạt 136% KH, đàn dê có 200 con đạt 113.6% KH. Tổ chức tiêm phòng đàn vật nuôi: Vắc xin LMLM 770 liều đạt 66.4% KH; THT trâu bò 770 đạt 66.4% KH; vắc xin Dịch tả lợn 729 liều đạt 49.7 % KH và vắc xin Dại Chó 493 liều đạt 186.0% KH và có 756 lượt hộ phun khử trùng khu vực chuồng trại chăn nuôi với 72 lít hóa chất.

Thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi và thú y sẽ tiếp tục cử cán bộ chuyên môn phối hợp UBND xã Địa Linh trong việc xây dựng kế hoạch, hoạch định công tác phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, tư vấn về công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi; vận động các hộ nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, kiểm soát được dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần cùng Đảng bộ huyện Ba Bể đưa xã Địa Linh về đích NMT trong năm 2020./.

Hồng Chiêm