Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021 - 2025

( Cập nhật lúc: 08/05/2020  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Chỉ thị số 3110/CT-BNN-KH ngày 08/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn 5 năm 2021 - 2025, cụ thể như sau:

Tải về tại đây:CT 3110 CUA BO NN.pdf

Admin