Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hiệu quả từ mô hình sản xuất lúa hữu cơ

( Cập nhật lúc: 30/06/2022  )

Thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các địa phương triển khai mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2022.

Với quy mô 71,25 ha trên địa bàn các xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể; xã Yên Phong huyện Chợ Đồn và xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn. Vụ xuân năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai 02 mô hình tại xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn và xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tổng diện tích là 34 ha; 100% hộ nông dân tham gia mô hình được tập huấn về kỹ thuật sản xuất lúa theo hướng hữu cơ và áp dụng kiến thức đã học để thực hành trên ruộng.

 Mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm năm 2022 tại xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn

 

Về hiệu quả, mô hình sử dụng giải pháp về kỹ thuật là cấy theo kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI và sử dụng phân bón hữu cơ, chi phí sản xuất tương đương hoặc thấp với sản xuất thông thường như giảm thuốc BVTV, giống, tuy nhiên sản phẩm sản xuất ra được chứng nhận ATTP và có giá bán dự kiến cao hơn giá thóc, gạo thông thường từ 10-15%.

Với sự liên kết giữa “4 nhà” đã giúp người nông dân yên tâm sản xuất, từng bước chuyển đổi nhận thức sản xuất theo hướng hàng hóa, hình thành cách làm ăn hợp tác tự nguyện, cùng mục tiêu, tăng tinh thần đoàn kết cộng đồng; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống sức khỏe, vật chất và tinh thần sẽ tạo động lực để nông dân tiếp tục mở rộng diện tích, là tiền đề để thực hiện các mô hình sản xuất lúa hữu cơ vào những năm tiếp theo.

Vụ xuân năm 2022, dự kiến 100% diện tích (34 ha J02) được cấp chứng nhận ATTP. 100% diện tích có hợp đồng liên kết bao tiêu sản. Qua đánh giá sơ bộ, năng suất ruộng sản xuất lúa theo hướng hữu cơ đạt trung bình 850 kg thóc tươi /1.000m2 những chân ruộng tốt, bón đủ phân chuồng hoai mục năng suất đạt 1.300 kg thóc tươi/1.000m2.

 Các tổ nhóm nông dân xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn tham gia mô hình báo cáo kết quả mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm vụ Xuân năm 2022

 

Bên cạnh đó, thông qua mô hình hỗ trợ cho người dân men vi sinh và tập huấn cho người dân về kỹ thuât để xử lý rơm rạ sau thu hoạch, giúp bảo vệ môi trường và bổ sung một phần dinh dưỡng cho đất./.

Đàm Huyền