Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm và Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 15/12/2022  )

Ngày 14/12/2022, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn chủ trì đã kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện đối với Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm và Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh trên địa bàn Bắc Kạn. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn.

Đoàn kiểm tra tại thôn Bản Khiếu xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT là chủ đầu tư triển khai xây dựng 15 tuyến đường giao thông trục chính vào các khu sản xuất, kết hợp giao thông nông thôn với tổng chiều dài 34,85 km thực hiện trên địa bàn huyện Chợ Mới, huyện Chợ Đồn, huyện Bạch Thông và huyện Ba Bể, tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng.

 Đoàn kiểm tra tại thôn Pùng Chằm, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể

Tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 20/5/2022.  Đến nay, đã thi công đạt khoảng 35% khối lượng, tiến độ giải ngân đạt 100% số vốn được giao.

 Nhà Trạm kiểm lâm Quang Thuận đang trong quá trình hoàn thành

Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt dự án tại Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 với quy mô xây dựng 02 nhà Hạt kiểm lâm, 17 nhà Trạm kiểm lâm và lắp đạt các biển báo, công trình phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn 8 huyện và thành phố của tỉnh Bắc Kạn với tổng mức đầu tư 60,8 tỷ đồng.

 Nhà Trạm kiểm lâm đang trong quá trình xây dựng

Đến thời điểm hiện nay, các công trình đang triển khai thực hiện đạt khoảng 80% khối lượng, một số công trình đã đạt 95-100% khối lượng; tiến độ giải ngân đạt khoảng 60% số vốn được giao.

Qua kiểm tra nắm tình hình, Đoàn công tác của tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực tích cực của Chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc triển khai thực hiện dự án. Đồng thời đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Vũ Đức Toàn