Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

( Cập nhật lúc: 09/09/2021  )

Chiều ngày 08/9, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở sau sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức lại tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn.

 Đồng chí Hà Sỹ Huân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trao quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị trực thuộc Sở

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, trưởng các phòng thuộc Sở; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; công chức, viên chức các phòng, đơn vị: Thanh tra Sở, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng. Đồng chí Hà Sỹ Huân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, phòng Tổ chức cán bộ công bố các quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Theo đó điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nông Thế Diễn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nông Đình Khuê, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Hoàng Thanh Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lâm Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật - Tổng hợp, Chi cục Thủy lợi;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Lê, Phó trưởng phòng Kỹ thuật - Tổng hợp, Chi cục Thủy lợi giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng, chống thiên tai, Chi cục Thủy lợi;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Trưởng phòng Quản lý trồng trọt và BVTV, Chi cục Trồng trọt và BVTV giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý trồng trọt và BVTV, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thu, Phó trưởng phòng Quản lý trồng trọt và BVTV, Chi cục Trồng trọt và BVTV giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý trồng trọt và BVTV, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Đào Mạnh An, Phó trưởng phòng Quản lý trồng trọt và BVTV, Chi cục Trồng trọt và BVTV giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý trồng trọt và BVTV, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nông Thanh Hiếu, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng - Tổng hợp, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng, chế biến và thương mại nông sản, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng.  

Đồng chí Hà Sỹ Huân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trao quyết định bổ nhiệm cho 10 đồng chí, đồng chí chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm tại đơn vị mới; đồng thời đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm tiếp tục rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm và năng lực công tác, xây dựng tập thể lãnh đạo, đơn vị đoàn kết, sáng tạo, tập trung trí tuệ tập thể, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định điều động, bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã tin tưởng, giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này và hứa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới./.

Nông Nguyệt