Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN)

( Cập nhật lúc: 21/07/2020  )

Ngày 16/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020. Nghị quyết nêu rõ, mục tiêu đến năm 2020, xây dựng DN Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững; cả nước có ít nhất 1 triệu DN hoạt động, trong đó có các DN có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Khu vực tư nhân đóng góp khoảng 48-49% GDP, khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 30-35% GDP. Năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5%/năm. Hàng năm, khoảng 30-35% DN Việt Nam có hoạt động đổi mới, sáng tạo...

Từ thực tế sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản của các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn, ngày 24/4/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Đề án tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào phát triển sản xuất, tiêu thụ các nhóm hàng nông sản của tỉnh đang có lợi thế tiến tới xuất khẩu như: Cam, quýt, mơ, hồng không hạt, chè, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

 Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cùng lãnh đạo tập đoàn Quế Lâm

khảo sát mô hình mơ tại xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới để phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành xây dựng 02 dự thảo Nghị quyết, sau đó HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Nghị quyết về ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bắc Kạn giúp các doanh nghiệp đầu tư dự án có cơ sở lựa chọn phù hợp. Ngoài ra, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định các đề xuất dự án đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được UBND tỉnh chấp thuận thông qua việc ban hành Quyết định chủ trương. Cụ thể trong 5 năm 2016-2020 có 19 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư. Năm 2020, có 3 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được nghiệm thu dự án hoàn thành, gồm: Công ty TNHH Trường Thành, Công ty CPSXVLXD Bắc Kạn, Công ty CP đầu tư GOVINA, với tổng số kinh phí nhà nước hỗ trợ là 9 tỷ đồng/03 dự án.

Cùng với việc xây dựng chính sách, Sở Nông nghiệp và PTNT còn đồng hành, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp như tìm kiếm thị trường cho sản phẩm nông sản đang có thế mạnh, tăng cường công tác quảng bá, tuyên truyền tạo cơ hội để doanh nghiệp đầu tư kinh doanh nông sản đặc sản thế mạnh của tỉnh được gặp gỡ, giao lưu, kết nối tìm kiếm đối tác, ký kết giao thương, tạo lập mạng lưới các điểm bán hàng tại một số tỉnh, thành trong cả nước, từng bước đưa sản phẩm nông sản của địa phương vào các thị trường khó tính, nâng cao giá trị hàng hóa nông sản. Hiện có 5 sản phẩm nông nghiệp được cấp bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong đó: 2 sản phẩm được Cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý như: Hồng không hạt, quýt Bắc Kạn và 3 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể như: Gạo bao thai Chợ Đồn, miến dong Bắc Kạn và Gạo nếp Khẩu nua lếch Ngân Sơn, các sản phẩm địa phương từng bước được giới thiệu, quảng bá tới các vùng miền, góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả cho người sản xuất.

Bên cạnh đó, Sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến các đối tượng liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính, công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT trên trang thông tin điện tử của tỉnh, Website của Sở tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các chính sách. 

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế-xã hội của Bắc Kạn nói chung. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng dự án thuộc danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh đã phê duyệt; rà soát các TTHC, bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết và giảm chi phí thực hiện các TTHC cho doanh nghiệp... từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; mở rộng thị trường và từng bước hội nhập kinh tế quốc tế./.

Hồng Chiêm