Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kế hoạch vốn bổ sung thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024

( Cập nhật lúc: 03/07/2024  )

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kế hoạch vốn để các doanh nghiệp, hợp tác xã biết, triển khai, đề xuất danh mục thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đăng ký tham gia theo quy định, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: TB ke hoach von bo sung CT MTQG giam ngheo nam 2024.pdf

Admin