Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vai trò của Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững

( Cập nhật lúc: 14/03/2023  )

Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho hội viên nông dân.

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2022 - 2025" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2022 - 2025, đồng thời hướng dẫn khen thưởng tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025. Hằng năm giao chỉ tiêu về tuyên truyền, vận động hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cho Hội Nông dân các huyện, thành phố gắn với chỉ tiêu công tác Hội, phong trào nông dân và thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện.

Theo đó, năm 2022 các cấp Hội đã tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có chủ trương, chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm được 2.051 buổi với 69.439 lượt hội viên,nông dân; tổ chức 08 lớp tập huấn về các tiêu chuẩn, quy định của của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn tại 8/8 huyện, thành phố với trên 600 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia;tổ chức 02 lớp tập huấn về sử dụng thuốc BVTV, thu gom, phân loại và xử lý bao bì thuốc BVTV cho 220 cán bộ, hội viên nông dân; phối hợp với Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và quản lý chất lượng tổ chức được 23 lớp tuyên truyền về tác hại của việc đốt rơm rạ, phế phụ phẩm nông nghiệp đối với đất canh tác và môi trường, hướng dẫn xử lý phế phẩm nông nghiệp sau thu hoạch với 690 người tham gia; phối  hợp  với  các  ngành  chuyên  môn  tổ chức  tập  huấn  kỹ thuật trồng  trọt, chăn nuôi cho 29.382 hội viên tham gia. Tuyên truyền, vận động được 28.423 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản ký cam kết; đồng thời thường xuyên vận động 34.525 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản đã ký cam kết tiếp tục duy trì thực hiện sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Trong năm 2022 có 12 tập thể, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn năm 2022 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

 Ông Dương Xuân Trường, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Bể trao Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Kạn cho HTX Hoàng Huynh xã Khang Ninh có thành tích xuất sắc trong kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn năm 2022

 

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tổ chức tuyên truyền các nội dung về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn bằng hình thức sân khấu hoá, tổ chức các diễn đàn, toạ đàm đã thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia; tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về sản xuất nông nghiệp hữu cơ; thực hiện Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại do tổ chức FAO tài trợ đã hỗ trợ xây dựng, duy trì các mô hình hữu cơ như: mô hình trồng cây hành, tỏi, xả hữu cơ với diện tích là 1,9 ha; mô hình trồng Lúa Nếp tài hữu cơ với tổng diện tích 10 ha; triển khai thực hiện mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong nuôi gà mía thương phẩm theo hướng an toàn sinh học do Trung ương Hội hỗ trợ, đã tổ chức tập huấn kỹ thuật, cấp  phát  3.450 con  gà  giống, 13.250 kg thức ăn, chế phẩm BiOWhish cho 15 hộ tham gia mô hình; triển khai thực hiện dự án “Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân canh tác lúa thân thiện với môi trường do tổ chức BRACE tài trợ”, tổ chức 01 hội thi giao lưu theo hình thức sân khấu hoá tìm hiểu về kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường, 11 lớp truyền thông về canh tác lúa thân thiện với môi trường với 300 lượt người tham gia; thực hiện nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, trong năm các cấp Hội đã hướng dẫn xây dựng được 25 dự án về trồng trọt, chăn nuôi với 196 hộ hội viên, nông dân tham gia, các mô hình đều đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm.

Thời gian tới, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững; phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn; tiếp tục vận động các cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ nông lâm thủy sản ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn. Đồng thời hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho hội viên nông dân./.

Ngọc Điềm - Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn