Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo danh bạ điện thoại của các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 25/10/2021  )

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn trân trọng thông báo danh bạ điện thoại của các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở để thuận tiện cho việc liên hệ, phối hợp công tác như sau:

(Mã vùng 0209)

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Cơ quan

Di động

I

BAN GIÁM ĐỐC

   

1

Hà Sỹ Huân

Giám đốc Sở

3.871.350

0985.278.945

2

Hà Kim Oanh

Phó Giám đốc Sở

3.811.127

0913.555.491

3

Nguyễn Ngọc Cương

Phó Giám đốc Sở

3.873.113

0912.504.946

4

Nguyễn Mỹ Hải

Phó Giám đốc Sở

3.871.524

0912.912.311

5

Nguyễn Trọng Uyên

Phó Giám đốc Sở

 

0912.423.737

II

VĂN PHÒNG SỞ

   

1

Nguyễn Quốc Huy

Chánh Văn phòng

3.871.336

0912.339.858

2

Đinh Thị Hồng Chiêm

Phó Chánh Văn phòng

3.810.783

0382.423.668

3

Mã Đình Cương

Chuyên viên

0949.193.276

4

Dương Thị Thêm

Chuyên viên

 

0374.599.428

5

Lê Thị Thúy Hà

Văn thư

3.870.164

0986.211.407

6

Triệu Thị Hậu

Tạp vụ

0966.068.585

7

Ma Thị Danh

Kế toán

3.810.545

0915.203.218

8

Nghiêm Xuân Toàn

Lái xe

 

0383.912.332

9

Nông Văn Xuân

 

0829.479.888

10

Nguyễn Văn Huy

Bảo vệ

3.871.925

0362.424.545

11

Ma Văn Huân

0971.255.916

III

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

   

1

Nông Thị Nguyệt

Trưởng phòng

3.811.786

0911.192.211

2

Phạm Thị Ngọc Hạnh

Phó Trưởng phòng

3.810.371

0987.685.800

3

Trần Anh Hùng

Chuyên viên

3.810.983

0979.550.611

4

Thăng Thị Hương

Chuyên viên

0966.284.389

IV

THANH TRA SỞ

 

   

1

Nông Thế Diễn

Chánh Thanh tra

3.871.337

0912.145.001

2

Hoàng Ngọc Hoan

Phó Chánh Thanh tra

3.871.184

0945.036.988

3

Hà Xuân Kỳ

Thanh tra viên

3.871.184

0948.726.111

4

Phạm Thanh Thuỷ

Thanh tra viên

0919.868.698

V

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

   

1

Ma Đức Khiêm

Trưởng phòng

3.871.339

0913.270.006

2

Hà Đức Mạnh

Chuyên viên

3.871.878

0369.049.592

3

Hoàng Thị Hiếu

Chuyên viên

0982.902.032

4

Phạm Thị Thuý

Chuyên viên

3.871.338

0988.116.211

5

Đàm Thị Thu Huyền

Chuyên viên

0982.425.583

6

Trần Thị Châm

Chuyên viên

 

0972.427.842

7

Vũ Đức Toàn

Chuyên viên

 

0976.798.567

8

Nguyễn Lương Thắng

Công chức biệt phái

 

0982.006.641

9

Hoàng Đức Bắc

Công chức biệt phái

 

0983.299.846

10

Phùng Thị Thu Hà

Chuyên viên

 

0911.405.113

VI

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

1

Quách Đăng Quý

Chi cục trưởng

3.811.963

0912.704.359

2

Ngô Thế Cường

Phó Chi cục trưởng

3.870.677

0912.142.959

4

Nguyễn Tuấn Khanh

Phó Chi cục trưởng

 

0988.779.998

4

Đinh Thị Dung

Văn thư

 

0915.970.889

VII

CHI CỤC THỦY LỢI

   

1

Đới Văn Thiều

Quyền Chi cục trưởng

 

0974.200.888

2

Đinh Thị Dung

Văn thư (kiêm nhiệm)

 

0915.970.889

VIII

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

   

1

Đỗ Xuân Việt

Chi cục trưởng

3.871.335

0915.600.566

2

Đinh Thị Diệu

Văn thư

3.811.294

0374.692.162

IX

CHI CỤC TRỒNG TRỌT, BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

   

1

Nguyễn Hoàng Tùng

Chi cục trưởng

3.509169

0912.704.035

2

Hoàng Thanh Bình

Phó Chi cục trưởng

 

0919.669.369

3

Nông Đình Khuê

Phó Chi cục trưởng

 

0988.403.005

4

Triệu Thị Ly

Văn thư

 

0346.990.138

X

CHI CỤC KIỂM LÂM

 

1

Nguyễn Hữu Thắng

Chi cục trưởng

3.810.649

0943.121.789

2

Nguyễn Đoàn Tú

Phó Chi cục trưởng

3.810.487

0913.249.549

3

Phạm Ngọc Kiên

Phó Chi cục trưởng

3.870.995

0983.173.006

4

Lý Thị Dung

Văn thư

3.870.521

0338.683.033

XI

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT

 

1

Bế Ngọc Hùng

Giám đốc

3.870.646

0966.965.678

2

Phạm Thị Thuỷ

Văn thư

3.871.351

0399.554.204

XII

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG

   

1

Hoàng Văn Hùng

Giám đốc

 

0395.555.118

2

Nguyễn Thị Hương

Văn thư

 

0345.282.373

XIII

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1

Quách Đăng Quý

Phó Chánh Văn phòng

3.811.963

0912.704.359

2

Lê Thị Thúy Hà

Văn thư

 

0986.211.407


Admin