Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng tải Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBDN tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 06/08/2019  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBDN tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QĐ 1342 CUA UBND TINH BK.pdf

Admin
Sign In