Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị của UBND tỉnh Bắc Kạn về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

( Cập nhật lúc: 16/07/2019  )

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, sức chống chịu của nền kinh tế từng bước được cải thiện. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, quy mô kinh tế còn khiêm tốn, nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục chịu tác động nhiều chiều từ bên ngoài; thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Yêu cầu đặt ra đối với Sở, ban, ngành và các địa phương là cần theo dõi sát diễn biến tình hình của tỉnh; căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và tình hình, kết quả thực hiện đến nay để xác định rõ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; đồng thời duy trì sự tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Chỉ thị  số 04/CT-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, cụ thể như sạu:

Tải về tại đây: CHI THI 04 CUA UBND TỈNH BK.pdf

Admin