Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

( Cập nhật lúc: 13/06/2019  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cụ thể như sau:

Tải về tại đây: CHI THI SO 03 CUA UBND TỈNH BK.pdf

Admin