Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 07/6/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

( Cập nhật lúc: 13/06/2019  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 07/6/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: 

Admin