Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chủ động phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh

( Cập nhật lúc: 09/09/2021  )

Thực hiện Công điện số 1626/CĐ-TCTL-QLCT ngày 08/9/2021 của Tổng cục Thủy lợi về việc phòng, chống ngập úng, và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi đề phòng mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; Để bảo vệ an toàn công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, bão để chủ động xây dựng các phương án ứng phó khi có sự cố xảy ra.

2. Triển khai thực hiện theo các nội dung Công điện số 1626/CĐ-TCTLQLCT ngày 08/9/2021 của Tổng cục Thủy lợi; chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTTTKCN tỉnh tại Công văn số 1923/BCH-PCTT ngày 07/9/2021 về việc chủ động ứng phó với mưa lũ do cơn bão CONSON

3. Tổ chức trực ban 24/24h trong thời gian có mưa, bão; Thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, sự cố công trình và vận hành công trình thủy lợi phòng, chống ngập lụt, úng về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Thủy lợi.

Địa chỉ liên lạc của Chi cục Thủy lợi: Điện thoại: 02093 870 655; FAX: 02093 873 495; Email: cctl.backan@gmail.com; cctl.nn@backan.gov.vn

Chi tiết tải về tại đây: VB 1935 SNN.zip

i:0#.f|admembershipprovider|adminsnn