Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phương án phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2019

( Cập nhật lúc: 29/08/2019  )

Ngày 28/8/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1498/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2019, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QĐ 1498 CUA UBND TINH BK.pdf

Admin

Tin bài mới:


Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)( 13/06/2019)

Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 07/6/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh( 13/06/2019)

Quyết định của công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Ngân Sơn( 13/03/2019)

Công điện khẩn về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi( 13/03/2019)

Công điện khẩn của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi( 13/03/2019)

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/03/2019)

Đăng tải Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung hướng dẫn kèm theo Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn( 22/10/2018)

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri( 09/08/2018)

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Bắc Kạn( 21/12/2017)

Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn( 04/12/2017)

Sign In