Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phương án phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2019

( Cập nhật lúc: 29/08/2019  )

Ngày 28/8/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1498/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2019, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QĐ 1498 CUA UBND TINH BK.pdf

Admin

Tin bài mới:


Chỉ thị của UBND tỉnh Bắc Kạn về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020( 16/07/2019)

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)( 13/06/2019)

Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 07/6/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh( 13/06/2019)

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2021 ( 07/06/2019)

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý I/2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 27/03/2019)

Quyết định của công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Ngân Sơn( 13/03/2019)

Công điện khẩn về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi( 13/03/2019)

Công điện khẩn của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi( 13/03/2019)

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn kỳ 2014-2018( 13/03/2019)

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ngăn chặn, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn( 08/03/2019)

Sign In