Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phương án phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2019

( Cập nhật lúc: 29/08/2019  )

Ngày 28/8/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1498/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án phát triển chăn nuôi các tháng cuối năm 2019, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QĐ 1498 CUA UBND TINH BK.pdf

Admin