Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt báo cáo chính sách an toàn xã hội thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

( Cập nhật lúc: 20/08/2020  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt các báo cáo chính sách an toàn xã hội thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QD AN TOAN DAP WB8.rar

Admin