Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2021

( Cập nhật lúc: 07/06/2019  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Chương trình Khuyến nông trên địa bàn  tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2021, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QD 921 CUA UBND TINH BK.pdf

Admin