Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bổ sung danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020

( Cập nhật lúc: 12/11/2019  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Công văn đề nghị Bổ sung danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 như sau:

Tải về tại đây: 

BO SUNG DANH MUC DU AN.pdf

BIEN BAN.pdf

 

 

 

Admin