Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách 2020

( Cập nhật lúc: 27/03/2020  )

Thực hiện Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý Tài chính - Ngân sách năm 2020 như sau:

Tải về tại đây: CHUONG TRINH HANH DONG NANG CAO HIEU QUA QLNS2020.pdf

Admin