Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khen thưởng (đột xuất) các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn

( Cập nhật lúc: 29/10/2019  )

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải Quyết định số 319/QĐ-SNN ngày 29/10/2019 về việc khen thưởng (đột xuất) các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QD KHEN THUONG DOT XUAT CUU HO CUU NAN.pdf

Admin