Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chế cung cấp thông tin cho tổ chức và công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 06/02/2020  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn đăng tải Quyết định số 42/QĐ-SNN ngày 06/02/2020 về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho tổ chức và công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: QUY CHE CUNG CAP THÔNG TIN.pdf

Admin