Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thực hiện thời gian làm việc mùa đông

( Cập nhật lúc: 07/10/2019  )

Thực hiện chế độ làm việc mùa đông, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn thông báo thời gian làm việc từ ngày 16/10/2019 đến ngày 15/4/2020, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: THONG BAO THOI GIAN LV MUA DONG.pdf

Admin