Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời ý kiến về quy trình kỹ thuật thâm canh và cải tạo cây Hồi

( Cập nhật lúc: 09/10/2019  )

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn nhận được văn bản số 1576/UBND-NNPTNT ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc xin ý kiến quy trình kỹ thuật thâm canh cải tạo cây Hồi. Sau khi nghiên cứu nội dung văn bản, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn trả lời như sau:

Tải về tại đây: TRA LOI VE KY THUAT THAM CANH CAY HOI.pdf

Admin