Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời Hợp tác xã Cao Kỳ về việc xin nhận khoán khoanh nuôi và trồng rừng

( Cập nhật lúc: 19/11/2019  )

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được đơn đề nghị của Hợp tác xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn về việc đề nghị xin nhận khoán khoanh nuôi và trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất tại xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Sau khi xem xét đề nghị của Hợp tác xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, trao đổi với Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới, đối chiếu với quy định hiện hành, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Tải về tại đây: TRA LOI HOP TAC XA CAO KY 1.pdf

Admin