Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (lần 1)

( Cập nhật lúc: 07/09/2021  )

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13, để đảm bảo đúng quy trình tham mưu soạn thảo văn bản quy pháp pháp luật,

Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải nội dung dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (lần 1) như sau:

- Tên văn bản đề nghị đăng tải: Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

- Nội dung tham gia ý kiến: Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn của HĐND tỉnh có phù hợp với tình tình thực tế tại địa phương không? Nếu không thì cần điều chỉnh như thế nào?

- Thời gian đăng tải: 30 ngày, từ ngày 07/9/2020 đến 06/10/2021 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

Tải về tại đây:

DU THAO BAO CAO DANH GIA CAC CHINH SACH CUA TW.doc

DU THAO TO TRINH XAY DUNG NQ.doc

DU THAO NGHI QUYET.doc

Admin