Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 31/05/2022  )

Thực hiện Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 23/05/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở các quy định liên quan Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn. Để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Tải về tại đây: 

DU THAO QD.pdf

QD 859 UBND BK.pdf

VB 1066 XIN Y KIEN.pdf

 

Admin