Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định cụ thể và tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 03/01/2023  )

Thực hiện Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, trên cơ sở các quy định liên quan Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định cụ thể và tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải dự thảo Quyết định ban hành Quy định cụ thể và tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Các đơn vị, địa phương liên quan góp ý dự thảo Quyết định nêu trên bằng văn bản và gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/01/2023 để tổng hợp.

Tải về tại đây: 

Dự thảo Quyết định Quy định cụ thể và tiêu chí bảo đảm yêu cầu PCTT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.docx

QĐ số 2252-QĐ-UBND-22-11-2022.pdf

Admin